De åtta tips för säker körning på snö

De åtta tips för säker körning på snö

Körning på alla underlag kräver färdigheter, och när vägen kan ha grus, vara våt, snö eller inlandsisar. Därför att lära sig de grundläggande knep på Körning i snö Vi deltog en av kurserna som erbjuds Audi.

Direktören för Driving School och säkerhet Audi, Nacho Pérez var vår instruktör. Dessa är de åtta grundläggande knep för att köra säkert på snö.

grundläggande första stegethögra däcketvinterJa som är kompatibel ansluten bära ESPDe är inte vinternsträngarkoppla från ESPöverhettning av bromsarnautsiktvisuell förväg3. Måttlig styrning

Undvik plötslig manöver (Hard bromsning, hård acceleration, överdriven styrvinkel, etc). Den mjuk körning direkt påverkar åkkomfort.

4. Curbing

Det bästa praxis i fall vi måste sakta ner, är att använda egen motor för att stoppa bilen. I fall måste vi trampa på bromspedal, alltid göra hjulen rakt. Om vi ​​slutar med hjulen styrde allt vi gör är vi förlorar ännu mer kontroll över situationen.

5. kurvtagning

när kurvtagning, svarvning mer än någonsin eftersom hjulet. Överdriven rotationsvinkel på hjulet utlöser omedelbart uppkomsten av understyrning, dvs börjar bilen att sladda fronten. I det ögonblicket, vrid lägre ratten hjälper bilen vända mer.

acceleratordelikatessnågot vrida ratten, ESP gör resten