Kjøring instruktører kan jobbe lørdager og søndager

Kjøring instruktører kan jobbe lørdager og søndager

Tariffavtalen gir at dagen i lærerstaben kjøre~~POS=TRUNC vil være 35 timer per uke, Mandag til fredag. For resten av troppen, den arbeidsuke vil være førti timer, Også mandag til fredag.

Men står det at selskapet kan distribuere ujevnt gjennom året 10% av hverdag lærere og ikke-pedagogisk personale, varsle arbeidstakeren så snart som mulig, og i alle fall, med et minimum av fem dager.

"Ved hjelp av disse timer med uregelmessig fordeling kan være å tilby tjenester på lørdager og søndager"Legger tekst tariffkjøreskoler, som utløper den 31. desember 2014 og ble signert av NCEA arbeidsgivere og fagforeninger UGT, CCOO og bruke.

Selskapet kan distribuere hele året 10% av dagen for sine arbeidere siden ikrafttredelsen av arbeidsreformen. Før denne regelen, selskapet kunne disponere etter eget skjønn av en 5% av dagen.

Jobbet for hver lørdag eller søndag, ansatte i kjøreskoler De vil ha to dager med hvile. Hvis Lørdag og søndag er kontinuerlig arbeid, vil arbeideren tilsvare tre virkedager fri.