Den åpner i Spanias første ‘turboglorieta’

Den åpner i Spania den første'turboglorieta'DGTtrafikksikkerhet'Turboglorieta' Det øker kapasiteten skjæringertrafikkfordeling verktøyet foreslår bevilgninger til alle banerekspederer bevegelseGrado Town Hall'Turboglorieta' sikkerhet når du kjører i byen var "dårlig eller svært dårlig'.