Garantien for biler, detaljhandel

Garantien for biler, detaljhandelbilforbruker godbistår forbrukerkjøpslovenselger (forhandler) vil bli reparert i offisielle workshops mulige kjøretøyet bryterrettslig garantigratis reparere feilproduksjonsfeilrettslig garanti er to årpreowned eller brukes er minst ett årutvidet garantikommersiell garantifeilsøkingfremstillingsforordning 1400/2002slike skader repareres 'innen rimelig tid uten vesentlig ulempe for kjøperen'

skader forårsaket av feil bruk av bilentilfeller som ikke dekkes av garantienEndringer i bilenendringerDe er ikke dekketsound system forskjellig fra den offisielle bilprodusentKilometerteller bevisst endretautomatisk tilbaketrekking -a slette alle personlige garantiDeltakelse i idrettsarrangementerde fleste merker automatisk ugyldiggjøre garantien

totaltaptotaltapprodusentens garanti er taptVedlikeholdskostnader og slitasjeDe er ikke inkludertdekk, bremseklosser, clutchmiljøskadehaglstormflomDet er ikke dekket av garantienforsikringsselskaper selvklausuler- FAQ
- De har kommet tilbake pengene