Volkswagen Splicie

Osiem osób i ich bagażu pójdzie gładkoWiele okien przynieść światło wewnątrz.Jego przód jest jedną z jego cech wyróżniających.Zawiesina jest bardzo wygodna.