Simca 1000 Rally

Det er svært effektiv i de svingete partier.Likevel skinner i regularitet rally.Den utmerkede kastet masse er dens sterke punkt.De bacquets i standardutstyret.