Hur man kommunicerar förlusten av poäng?

Hur man kommunicerar förlusten av poäng?denböter "quitapuntos"helt identifierade drivrutineröverklaganderegistrerings~~POS=TRUNC brottslingarkonsultera detta register via internetanvända straff
Inte bara de har varit tvungna att ändra lagen. Om du vill använda den nya straffpoäng, har det skett en stor teknisk insats. Företaget Fujitsu är ansvarig för utformning, implementering och underhåll av det nya datasystem som kommer att styra licens poängsystemet. Det svåraste har varit att interagera mellan myndigheter.
Det har skapat ett register över brottslingar. DGT, regioner med befogenheter att införa sanktioner och kommunerna kan komma åt den att subtrahera poäng till förare sanktionerade administrativt. Samtidigt centra som erbjuder kurser har tillgång till "ladda" balansen av dem som överskrider sina presentationer.
Dessutom kan alla förare få tillgång till datasystemet via Internet. Vi kan känna vår balans Genom att registrera punkter (skriva vår ID och datum för utfärdande av våra kort).
Vi får ett brevdenomskolning kurser

konversationkörkort punkter