SiestUP: krage barn säkra på resor

SiestUP: krage barn säkra på resor

SiestUP Den nya smarta visiret som utvecklats av det spanska företaget Siesta Systems SL, ett element av bilsäkerhet som hjälper barn hålla huvudet i en säker position när du sover. Sålunda undviks irriterande nacksmärta efter långvarig felaktig position av huvudet och, i händelse av en olycka, är kroppen framställd på minst skadliga sätt som möjligt när de träffas.