Utandningsprov: dina rättigheter

Utandningsprov: dina rättigheterutandningsprovDu har ett antal skyldigheternjuta av olika rättigheterDu kan testa positivt med intag av tre glas vin eller ölde bästa flighterna för körning är 0,0analys av en elektronisk anordning som kallas en alkoholmätare eller alkoholmätarekvantitativt mäta graden av alkoholisk impregnering

finns det en möjlighet att resultatet är ett falskt positivtfel eller brist alkoholmätarerätt att begära ett andra testtio minuterutfärda administrativ påföljdgripandet av förarenimmobiliserar fordonethjälpa in situ till ett utandningsprovOm du inte accepterarDu kan fritt ansöka om klinisk analyskommuniceraförfaranden
Meddelasalla dina rättigheter
begära dokumentation breathalyzertvingas visa den
inkomma med synpunktervittnesbörd om ett vittne
brott mot dina rättigheterbevis inför en domare

- Dina arbetsuppgifter i en utandningsprov
- Drug kontroll: det stora okända