De garantier för bilar, detaljhandel

De garantier för bilar, detaljhandelbilkonsumtionsvarabistår konsumenträttsäljaren (återförsäljare) kommer att repareras i officiella verkstäder möjliga fordons uppdelningarrättslig garantigratis reparation feltillverkningsfelrättslig garanti är två årPreowned eller är minst ett årutökad garantikommersiell garantifelsökningtillverkningförordning 1400/2002sådan skada repareras 'inom rimlig tid utan väsentlig olägenhet för köparen'

skador som orsakats av felaktig användning av bilenfall som inte täcks av garantinFörändringar i bilenändringar iDe omfattas inteljudsystem skiljer sig från den officiella biltillverkarenVägmätare medvetet förändradautomatisk tillbakadragande -a bort någon personlig garantiDeltagande i idrottsevenemangde flesta märken automatiskt garantin

total förlusttotal förlusttillverkargaranti går förloradUnderhållskostnader och slitageDe ingår intedäck, bromsbelägg, kopplingmiljöskadorhagelstormöversvämningDet är inte omfattas av garantinförsäkringsbolagen självaklausuler- FAQ
- De har tillbaka pengarna