Trafiklärare kan arbeta lördagar och söndagar

Trafiklärare kan arbeta lördagar och söndagar

Kollektivavtalet föreskriver att dagen för lärare körskolor kommer att vara 35 timmar per vecka, Måndag till fredag. För resten av truppen, den arbetsvecka kommer att vara fyrtio timmar, Även måndag till fredag.

Men står det att företaget får distribuera ojämnt under året 10% av arbetsdag lärare och icke undervisande personal, anmälande arbetaren så snart som möjligt och i varje fall, med ett minimum av fem dagar.

"Med hjälp av dessa timmar oregelbunden fördelning kan tillhandahålla tjänster på lördagar och söndagar"Lägger text kollektivavtalskörskolor, som löper ut den 31 december 2014 och undertecknades av NCEA arbetsgivare och fackföreningar UGT, CCOO och använda.

Företaget kan distribuera hela året 10% av dagen för dess arbetare sedan ikraftträdandet av reformen arbetskraft. Före denna regel, kan företaget göra sig efter eget gottfinn av en 5% av dagen.

Arbetade för varje lördag eller söndag, anställda i körskolorna De kommer att ha två dagars vila. Om lördag och söndag är kontinuerligt arbete kommer arbetstagaren motsvarar tre arbetsdagar off.