Fri ersättning, gynnas av krisen

Fri ersättning, gynnas av krisenekonomisk krisförnyelse av utrustning och komponenterefter försäljning servicenätverk av tillverkarebilligarelåga priserstöd för åtgärder av Plan 2000Estimulera efterfrågankritik tillverkarebilmärkenFria företagkonsumenträttigheterDe förlorar inte garantin om inte gå till koncessionendelarbilmärketoriginaldelarslip delarbilmärkendelardelar piratkopieringlåga produkter pris och mer än tvivelaktig kvalitet