Krocktest: hur en modern bil och en 20 år gammal är. video

Krocktest: hur en modern bil och en 20 år gammal är. video

den risken för en olycka med skada, vare sig av något slag, De ökar liksom fordonets ålder enligt den senaste undersökningen av ras och Bosch, efter att ha analyserat olycksstatistiken från DGT under de senaste åren. För kollisioner frontolateral Det fyrdubblar om fordonet är mellan 15 och 25 år om en av mindre än 10.

Framsteg inom skydda fordonskonstruktionen fäst vid moderna förarassistanssystem, är nyckeln till att förklara denna skillnad både aktiv och passiv säkerhet och brist på underhåll av äldre bilar. mer eller mindre modern enkelt test av en bilolycka över tjugo år och ytterligare 2007, vid en låg hastighet, 56 km / t tydligt det reflekterade.