10 snabba underhållsoperationer

10 snabba underhållsoperationerförlänga ditt livsäkerhetgrundläggande funktionerofficiell bokföringpriset på revideringar varierarÅrlig grundläggande översyn10 grundläggande operationer underhåll av en biloljaförhindra slitdelarmekanisk ramnivå genom stavenoljebyte och oljefilter

kylmedelsnivånalla årstiderdäcken bilsäkerhet

däckregelbundet kontrollera tryckettryckkallt däckbelastningsnivådäcktyp av asfaltdrivande typstrålkastare och en ren vindrutatorkarbladsynlighet

ytterbackspeglarna och bakrutanjustering av lamporbromspedaloppositiondet sjunker alltförnågon konstiga ljudtabletterskivorkontroll av nivån av bromsvätska

oljefilterfiltermotorns luft och bränsleunderhåll arköverdriven krängningbilens studsar "bära våra fordon stötdämparebromsardäckkuddarsäkerhetsnivåbilstörre bromssträckaoregelbunden rörelse av rattenljudpotentiella problem i förvaltningen av vår bilvätskenivån och riktningen för bältesriktningen

tillstånd remspänninggrundläggande underhåll120.000 kilometerdistributionsbandetvår årliga översynOm fordonet har stoppats en lång tid utan att rivavattennivå- De stora prisskillnader i verkstäderna