Farväl till tillstånd som krävs för att driva taxi

Farväl till tillstånd som krävs för att driva taxi

i tillägg till finns bara i Spanien, BTP tillstånd tillåter körning fordon som kan drivas med andra kategorier som redan omfattar den europeiska licens, vilket gör avlägsnande är för DGT, fullt berättigad.

Den nuvarande tillstånd BTP behörighet att framföra 'prioriterade fordon vid körning i utryckningsfordon som busing när du bär skolbarn och fordon som används för persontransporter i tjänst av detta slag, alla med en högsta tillåtna vikt som inte överstiger 3500 kg massa antal platser, inklusive föraren, högst nio'. detta inkluderar taxibilar, ambulanser, säkerhetsfordon och micro och skåpbilar armén och rating.

Således, från den första dagen av 2016, Innehavare av detta tillstånd får fortsätta att köra dessa fordon normalt. När de måste förnya ditt tillstånd B kommer inte längre att omfatta BTP nämna. Fram till dess att de inte behöver göra några formaliteter.

Beslutet att ta bort BTP återspeglas i förordningarna om drivrutiner, efter offentliggörandet i den officiella tidningen av en kunglig förordning måste godkännas före den 31 december. Kungligt dekret införlivat EU: s direktiv om ett gemensamt europeiskt körkort.

Enligt DGT, denna reform bearbetas fortfarande, avvaktan på yttrande från statsrådet.