Dieselbiler i trådkorset Finans

Dieselbiler i trådkorset Finans

kjøretøyer Diesel kan være en av de store taperne Dersom de nye statsbudsjettene er godkjent, siden alt tyder på at skattebyrden på dem vil stige.

den modifikasjon av visse typer relatert til avgifts Det ville være en av de grunnleggende premissene for den nye regjeringen for å opprettholde offentlig underskudd nedenfor 3,7 prosent for denne øvelsen (og 3,1 prosent for 2017), Som kreves av EU-kommisjonen.

Finansdepartementet, faktisk, forbereder en hengende økning i skatt spesielt som gjelder for alkohol og snus. Denne typen skatter påvirker også oljeforbruket selv om dette tilfellet Departementet Cristóbal Montoro Du kan legge større vekt på diesel skatt.

Men dette scenariet, det virker mer sannsynlig at salget av dieselbiler kan fortsette å falle. den nyeste registreringstall De er allerede godt under 60 prosent nivå -poeng som ikke faller for en måned av 2015. Det ekstra skattebyrden på disse bilene Det er berettiget for de mest forurensende natur -fundamentally, NOx (nitrogenoksider) og partikler enn andre brennstoffer som bensin.

den Formelen for denne økningen Det ville være basert på modifikasjon av VRT, påføring av avgift, og ikke bare på grunn av CO2 de slipper ut, men også andre sterkt forurensende utslipp slik som NOx.

I alle fall synes alt å indikere at etter godkjenning av ny generalstatsbudsjettet, Dieselbiler blir dyrere. Og selv det kan også være drivstoffet de bruker.