Hvilke biler kan købes med pive Plan?

Hvilke biler kan købes med pive Plan?Pive Plan (incitamentsordning Effektiv Vehicle)bidrage positivt til fornyelse af flåden2.000 euro1.000 euro regeringens1.000 eurobilmærkerpive planindtil den 31. marts 201375 millioner eurobrugt køretøj 12 år eller mere (til biler)Støtten vil være forenelig med andre eksisterendebåde nye og brugte køretøjer med en maksimal 1 år160 g / km25.000 euro, før der ansøges momsbiler med en endelig vejledende pris omkring 30,250 euro

fora